Жінкам та чоловікам репродуктивного віку

Репродуктивне здоров'я та репродуктивні права

Питання збереження репродуктивного здоров'я та захисту репродуктивних прав стають все більш актуальними у світі. Останнім часом відбулася низка важливих міжнародних конференцій, присвячених цим питанням...

Питання збереження репродуктивного здоров'я та захисту репродуктивних прав стають все більш актуальними у світі. Останнім часом відбулася низка важливих міжнародних конференцій, присвячених цим питанням, в ході яких були розроблені і прийняті міжнародні декларації, конвенції та програми дій, де серед інших було вперше дано визначення репродуктивного здоров'я, а також закріплені підходи до його збереження та зміцнення.

Основні документи у сфері
репродуктивних прав та збереження
репродуктивного здоров’я

Основні
міжнародні документи:

 1. Декларація Міжнародної конференції з прав людини (Тегеран, 1968);
 2. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (Генеральна Асамблея ООН, 1979);
 3. Конвенція про права дитини (1990);
 4. Матеріали Міжнародних конференцій ООН з народонаселення та розвитку (Бухарест, 1974; Мехіко, 1984; Каїр, 1994);
 5. Матеріали Всесвітньої конференції з прав людини, Віденська Декларація і Програма дій (Відень, 1993);
 6. Пекінська Платформа Дій, IV Всесвітньої конференції зі становища жінок (Пекін, 1995);
 7. Декларація Тисячоліття ООН, схвалена на Саміті Тисячоліття (Нью-Йорк, 2000);
 8. Декларація про відданість справі боротьби з ВІЛ / СНІД, прийнята на Спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН (Нью-Йорк, 2001).

В Україні, яка переживає демографічну кризу, питанням збереження репродуктивного здоров'я, а також можливості реалізації репродуктивних прав як жінками, так і чоловіками, приділяється особлива увага. На сьогодні основні зі згаданих вище документів вже ратифіковано Україною. Це свідчить про те, що національна державна політика у сфері репродуктивного здоров'я проводиться у відповідності до сучасних міжнародних правових стандартів.

Крім того, на державному рівні Україною прийняті важливі національні документи, які є правовою основою збереження репродуктивного здоров'я та реалізації репродуктивних прав в Україні.

Основні
національні документи: 

 1. Конституція України
 2. Сімейний кодекс України
 3. Закон України «Про охорону праці»
 4. Закон «Основи законодавства України про охорону здоров'я»
 5. Закон України «Про забезпечення рівності прав жінок і чоловіків»
 6. Національна програма Планування сім'ї (1995-2000);
 7. Державна програма «Репродуктивне здоров'я нації на 2006-2015 рр..»

Також на державному рівні реалізується Національний проект «Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства», спрямоваий на підвищення якості та доступу до перинатальної допомоги.  (2011 - 2017 рр.).

 

Декларация Тысячелетия ООН, принятая на Саммите Тысячелетия

Нью-Йорк, 2000. Согласно Целям Развития тысячелетия (2006) (цель № 5) приоритетом для государств, принявших их, является обеспечение универсального доступа к услугам по репродуктивному здоровью.

Конституция Украины, разделе II «Права, свободы и обязанности человека и гражданина»

Основной закон Украины - на государственном уровне гарантирует всем гражданам соблюдение их репродуктивных прав и свобод. Документ содержит ряд положений, непосредственно касающихся вопросов сохранения репродуктивного здоровья и планирования семьи. На основе Конституции Украины разработаны национальные законы и оперативные политики, направленные на создание условий для практической реализации репродуктивных прав и свобод граждан.
12