Жінкам та чоловікам репродуктивного віку

Небажана вагітність

Відповідно до наказу Міністерства Охорони Здоров'я (МОЗ) України від 20.07.2006 № 508, амбулаторна акушерсько-гінекологічна допомога надається пацієнтам в амбулаторіях загальної практики / сімейної медицини, в жіночих консультаціях, гінекологічних кабінетах центральних районних лікарень, сільських лікарських амбулаторіях, фельдшерсько-акушерських пунктах, центрах планування сім'ї, оглядових кабінетах поліклінік.

Відповідно до наказу Міністерства Охорони Здоров'я (МОЗ) України від 20.07.2006 № 508, амбулаторна акушерсько-гінекологічна допомога надається пацієнтам в амбулаторіях загальної практики / сімейної медицини, в жіночих консультаціях, гінекологічних кабінетах центральних районних лікарень, сільських лікарських амбулаторіях, фельдшерсько-акушерських пунктах, центрах планування сім'ї, оглядових кабінетах поліклінік.

В Україні існує 3 рівня надання медичної допомоги.

I рівень

I рівень надання медичної допомоги передбачає, що жителі села отримують амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу у фельдшерсько-акушерських пунктах (ФАПах), в амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини (без лікаря акушера-гінеколога). Амбулаторна робота акушерки на I етапі, в основному, має профілактичний характер з метою попередження небажаної вагітності, ускладнень вагітності та виникнення гінекологічних захворювань.

Вагітні з неускладненим загальним і акушерським анамнезом, а також неускладненим перебігом вагітності можуть знаходитися під динамічним спостереженням лікаря загальної практики - сімейної медицини / акушерки / фельдшера, з обов'язковою консультацією лікаря акушера-гінеколога жіночої консультації центральної районної лікарні в терміні 19 -21 і 30 тижнів вагітності .

У разі виникнення акушерських ускладнень, патології плоду, загострення ескстрагенітальної патології вагітна негайно передається під спостереження лікаря акушера-гінеколога.

II рівень

На II рівні - амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу вагітним і гінекологічним хворим надає медичний персонал центральної районної лікарні (ЦРЛ), центральної міської лікарні (ЦМЛ), міської лікарні (ГБ), жіночих консультацій, гінекологічних кабінетів центральних районних лікарень, центрів планування сім'ї, оглядових кабінетів поліклінік.

У лікувально-профілактичних установах (ЛПУ) II рівня спостерігаються вагітні без ускладненого перебігу вагітності та з акушерськими ускладненнями, з супутньою важкою екстрагенітальною патологією, вродженими вадами розвитку плода.

При наявності показань вагітні направляються на III рівень надання медичної допомоги, а за необхідності - до денних стаціонарів.

III рівень

На III рівні амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу надають фахівці обласних лікарень. У лікувально-профілактичних установах III рівня фахівці забезпечують поглиблене виконання необхідного обсягу медичного обстеження, який не може бути виконаний на попередніх етапах надання медичної допомоги вагітним та гінекологічним хворим.

За необхідності проводиться консультування, додаткове обстеження іншими фахівцями. Після проведеного обстеження складається індивідуальний план спостереження за вагітною для медичного персоналу перших двох рівнів.

Медичному нагляду на цьому рівні також підлягають вагітні з акушерсько-гінекологічною патологією.

Штучне переривання небажаної вагітності в терміні до 12 тижнів здійснюється в акредитованому закладі охорони здоров'я II і III рівнів відповідно до підписаної жінкою форми інформованої згоди та відповідно до наказу Міністерства Охорони Здоров'я (МОЗ) України від 20.07.2006 № 508 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення операції штучного переривання вагітності, форм первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25 жовтня 2006 року № 1155/13029.

Детальніше див. в розділі "Доабортне консультування"